brareg

En enkel løsning for sakkyndig kontroll.

poster
 • QR-kode

 • Fleksible sjekklister

 • Søkefunksjon

 • Kontrollhistorikk

 • PC, mobil og nettbrett

BRAREG hjelper kontrollører med å utføre årskontroll ved å bruke gjennomarbeidede sjekklister i henhold til norm for kontrollomfang.

BRAREG er en videreutvikling av 123Service, der kontrollører fra hele landet gjennomfører sakkyndige kontroller til sammen over 500 hver uke. Løsningen støtter en enkel flyt og gjør dokumentasjon digitalt tilgjengelig. Du kan bruke den mobilenheten som passer deg - enten mobil eller nettbrett - og ta bilder og enkelt ferdigstille og dele kontrollrapporten med andre.

Enkel flyt på kontroll

Enten en kontroll er planlagt eller ad-hoc, gir BRAREG deg en enkel kontrollflyt med forhåndvalgte sjekklister som faglig leder lett kan tilpasse. Søk opp eller les av QR-koden på maskinen, start kontrollen, jobb deg gjennom sjekklisten punkt for punkt og dokumentér med bilder ved behov. Ferdigstill deretter rapporten og del den til de som skal ha den. Når du ferdigstiller kontrollen oppdateres også registeret slik at registeret alltid har oppdatert status.

 • Enkel flyt med start, gjennomfør, ferdigstill og del.

 • Enkelt oppslag med søk eller QR-kode avlesing for å begynne.

 • Bruk planleggingsmodulen eller start kontrollen på stedet.

poster

Enkel flyt, enkelt oppslag.

Tilgjengelig kontrollhistorikk

Kontrollhistorikk kan gjøres tilgjengelig på tvers av virksomheter og andre systemer. Registeret gjør det også enklere å unngå duplikater av samme maskin. Dette sikrer at alle kontroller blir knyttet til riktig maskin, uavhengig eier og bruker.

 • En maskin har én forekomst i registeret som muliggjør komplett kontrollhistorikk på tvers av virksomheter.

 • Maskineier har tilgang til kontrollhistorikk på sine maskiner.

poster

Komplett kontrollhistorikk for utstyret.

Rapporter og loggføring som gjør både daglig arbeid og revisjon enklere

Våre kunder erfarer at det i BRAREG er enkelt å finne svar på spørsmål revisor lurer på, som for eksempel hvor mange kontroller som er gjennomført innenfor hver kategori, hvilke sjekklister som er anvendt, hvor mange kontroller som har blitt låst opp igjen og hvordan en holder oversikt over når kontroller skal gjennomføres. Alt dette har du lett tilgang til i BRAREG.

 • Utstyrsrapport som gir oversikt over kommende kontroller.

 • Liste som gir oversikt over gjennomførte kontroller.

 • Logg som gir full oversikt i alt som er gjort i løsningen.

poster

Rapporter for kommende kontroller, utførte kontroller og sjekklistebruk.

Interessert i å vite mer? Kontakt meg.