Vi automatiserer og digitaliserer dine trenings- og kontrollbehov.

Bak DigiQuip står et av Norges raskest voksende utleieselskap, Sørby Utleie.
Sørby Utleie så at det var viktig for næringene vi jobber mot, å skape en digital verdikjede som styrker samarbeidet, og som gir en innovativ og bærekraftig utvikling for fremtiden.
DigiQuips hovedmål er å utvikle programvare som skaper tryggere og mer bærekraftige arbeidsplasser, samtidig som den sikrer overholdelse og miljømessig bærekraft.
Bærekraft og miljø er i vårt DNA
Sørby Utleie har bygget et av verdens mest miljøvennlige utleiedepoter. Hele bygget er bygget av fornybart tre, de samler opp regnvann fra alle takflater under bakken, og bruker regnvannet til å vaske maskinene som kommer tilbake fra husleie. Regnvannet resirkuleres og brukes igjen og igjen før det til slutt renses 99 % rent og sendes til kloakken. I tillegg til dette har vi også solcellepaneler på alle takflater som både drifter bygget og lader våre elektriske maskiner.
Utleiedepotet er designet for en bærekraftig, miljøvennlig og digital fremtid.
Med utspring fra Sørby Utleie, er bærekraft og miljø i vårt DNA. Utleiedepotet er designet for en bærekraftig, miljøvennlig og digital fremtid.
Jan Helge Maurtvedt - CPO
“DigiQuip gjør det enkelt å lære seg nye maskiner og dokumentere opplæringen."
JAN HELGE MAURTVEDT
Hvorfor DigiQuip?
Sørby Utleie har fokus på hvordan man kan digitalisere leieprosessen. Mye av det er enkelt å få til, som booking og selvbetjeningsløsninger. Den største utfordringen vi så var å lære opp kundene våre og samtidig gi dem trygghet og den dokumentasjonen de trenger som arbeidsgivere.

Prosjektet startet med etablering av en intern arbeidsgruppe, som hadde som oppgave å lage gode 3D animerte opplæringsvideoer. Hensikten med opplæringsvideoene var at våre kunder på egenhånd skulle forstå hvordan maskinene våre skulle betjenes, uten at vi måtte vise dem manuelt. Vi lagde mange videoer av våre bestselgende produkter og lanserte dette for våre kunder, og det var en stor suksess!

Kundene våre forsto opplæringen, og vi sparte mye tid på redusert manuell og inkonsekvent opplæring.
Samtidig fikk våre kunder digital dokumentasjon på at de hadde fullført utstyrsopplæringen. Dette var en vinn-vinn-situasjon for både oss og kunden.

Våre entreprenører opplevde lignende utfordringer som oss med opplæring av sine ansatte, som ofte jobber for flere bedrifter, ved bruk av en kombinasjon av eget utstyr og utleieutstyr.
Hovedutfordringen var fortsatt den samme, de ansatte trenger god og effektiv opplæring i henhold til loven, og slik opplæring skal dokumenteres.

Vår interne løsning viste seg å være nesten perfekt for bransjen, og vi innså snart at for å løse disse utfordringene for oss og for våre entreprenører, måtte vi lage en enhetlig plattform for alle.
Grunnlegger og administrerende direktør i DigiQuip
«Det er viktig for næringene vi jobber mot, å skape en digital verdikjede som styrker samarbeid, og som gir en innovativ og bærekraftig utvikling for fremtiden.»
Lars Sørby
For å løse denne utfordringen innså vi at industrien må samarbeide og derfor opprettet vi DigiQuip
Utleieselskaper og maskineiere er ofte et mellomledd mellom produsent og bruker av en maskin. Utfordringen er at informasjon om selve maskinen stopper hos utleiefirmaet eller maskineier, og dette fører ofte til både ufullstendige og manuelle prosesser. Dette gjelder spesielt bestilling, opplæring av brukere, dokumentasjon av daglig kontroll, rapportering og publisering av innhold til nettet.
DigiQuip løser denne utfordringen med sterke integrasjoner og ved å inngå partnerskap med utleiefirmaer og produsenter.

Dette muliggjør automatisk og konsistent innholdsdistribusjon fra DigiQuips maskinregister og ned til den faktiske brukeren av maskinen.
Digiquip kan brukes utover konstruksjon. Vi ser lignende utfordringer i bransjer som verft, verksteder, varehus og andre relaterte bransjer.
Digiquips hovedformål er å bringe bransjer sammen, og samarbeide om løsninger som kommer alle til gode og holder bransjen trygg og bærekraftig for alle.
Vårt team
Ledelse
Lars Sørby
CEO
Jan Helge Maurtvedt
CPO
Peter Dahlseide 
CTO
Jan Berger Lorentzen 
Content Manager 
Christian Nordstrøm
Head of Design
Rådgivere
Geir Christian Karlsen 
Advisor
Bård Frode Rønningen 
Technical Advisor 
Development
Katarina Grujic
Business Analyst
Milos Jovanovic
Team Lead
Sinisa Nogić
Developer
Marina Jevtovic
Developer
Branko Kosanovic
Developer
Zarko Misevic
Developer
Milica Djokic
QA
Klar til å dykke inn?
Kom i gang for GRATIS!
Kom i gang
chevron-down