Personvern og informasjonskapsler
Ikrafttredelsesdato: 02. mai 2021
Bla til bunnen av siden for å se gjennom materielle endringer og deres ikrafttredelsesdatoer.
1. INTRODUKSJON
DigiQuip AS eier og driver denne DigiQuip.com/.no-nettstedet. Alle referanser til DigiQuip.com/.no, "vi", "oss", denne "nettsiden" eller denne "siden" skal tolkes som DigiQuip AS. Det følgende beskriver våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler angående informasjon, inkludert personlig informasjon (definert nedenfor), som vi samler inn gjennom denne nettsiden, og våre retningslinjer for informasjonskapsler.
2. HVORDAN VI ENDRINGER DENNE PERSONVERNSRETNINGENE
Vi forbeholder oss retten til å endre disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler når som helst, og uten forvarsel, ved å legge ut en endret retningslinjer for personvern og informasjonskapsler som alltid er tilgjengelig ved å klikke på koblingen "Personvern og retningslinjer for informasjonskapsler" på nettstedets hjemmeside. Hvis vi endrer denne policyen vil du bli varslet når du besøker nettstedet, og hvis det gjøres endringer i behandling av personopplysninger basert på samtykke, må du fornye samtykket ditt.

Du kan alltid få tilgang til de nyeste retningslinjene for personvern og informasjonskapsler ved å besøke nettstedet vårt.
3. PROSESSOR PÅ VEGNE AV DATAKONTROLLERKUNDER
DigiQuip AS. gir sine kunder en portal for online samarbeid med partnere for innkjøp, utvikling og markedsføring av programvareapplikasjoner, informasjon og tjenester over Internett ("tjenesten"). I denne egenskapen eier eller kontrollerer vi ingen av informasjonen vi behandler på vegne av våre kunder; all slik informasjon eies og kontrolleres av våre kunder (de behandlingsansvarlige). Vi behandler denne informasjonen som behandler på vegne av våre behandlingsansvarlige kunder.

I egenskap av databehandler på vegne av våre behandlingsansvarlige kunder behandler vi data i henhold til instruksjonene fra en behandlingsansvarlig. Vi er ikke klar over hvilken type informasjon som faktisk blir behandlet eller lagret av våre behandlingsansvarlige kunder på våre systemer, og vi har ingen generell direkte tilgang til slik informasjon, med unntak av det som kan være uttrykkelig autorisert av våre behandlingsansvarlige kunder.

Hvis du er en person som samhandler med en behandlingsansvarlig kunde av tjenesten vår, og ikke lenger ønsker å bli kontaktet av den behandlingsansvarlige kunden, vennligst kontakt den databehandlerkunden direkte.
4. TYPER INFORMASJON VI INNSAMLER DIREKTE FRA DEG
Personlig informasjon. Vi samler inn personopplysninger som kan brukes til å identifisere deg ("personopplysninger"). Personlig informasjon som vi samler inn kan variere med hvert enkelt formål du oppgir det for, og det kan inkludere en eller flere av følgende kategorier: navn, fysisk adresse, en e-postadresse, telefonnummer, kredittkortinformasjon inkludert kredittkortnummer, utløpsdato dato og faktureringsadresse.

Ikke-personlig informasjon. Vi forbeholder oss retten til å samle inn anonym, ikke-personlig informasjon når du navigerer gjennom dette nettstedet ved hjelp av ulike analyse- og rapporteringsteknologier, som visse informasjonskapsler og web-beacons.
5. HVORDAN OG NÅR VI INNSAMLER INFORMASJON DIREKTE FRA DEG
Personlig informasjon. Vi samler inn personlig informasjon på det tidspunktet du gir oss den. Vi samler inn personlig informasjon gjennom registrerings- eller registreringsskjemaer for markedsføring av produkter og tjenester på nett, salg (inkludert kredittkortinformasjon), registrering og støtte, faktureringsaktiviteter inkludert, uten begrensning, fakturering og innsamling, og kundekommunikasjon angående våre produkter og tjenester. Personopplysninger som vi behandler kan variere, retningslinjene for personvern og informasjonskapsler inneholder en liste over de ulike typene behandling som finner sted, formålet, hvilken type personopplysninger vi behandler og hvilken lovlig grunn vi har for å behandle denne informasjonen – denne listen kan finnes på slutten av dette dokumentet.
6. VÅRE RETNINGSLINJER FOR PERSONLIG INFORMASJON SAMLET DIREKTE FRA DEG
Legge merke til. Personopplysninger som samles inn direkte fra deg vil kun brukes til formålene med tjenesten vår.

Vi vil behandle personopplysninger som samles inn direkte fra deg kun for formålene med tjenesten vår. I prosesser basert på samtykke vil vi også gi deg muligheten til å trekke tilbake samtykket når som helst ("opt-out") fra behandlingen som personopplysningene dine ble samlet inn for av oss, i så fall vil ikke personopplysningene dine bli behandlet videre. ; Imidlertid kan ditt fravalg føre til at du ikke kan bruke tjenesten vår i full utstrekning.

Dataintegritet. Vi iverksetter rimelige tiltak for å sikre at personlig informasjon som samles inn direkte fra deg holdes nøyaktig, fullstendig, oppdatert og ellers pålitelig i forhold til formålene med tjenesten vår, og ikke overdreven for formålene den skal behandles for; Vi setter imidlertid stor pris på din hjelp til å hjelpe oss med å opprettholde nøyaktig, fullstendig og aktuell personlig informasjon om deg.

Adgang. Ved mottak av en skriftlig forespørsel vil vi gi deg tilgang til personlig informasjon. Vi vil også ta rimelige skritt for å la deg gjennomgå personlig informasjon som er samlet inn direkte fra deg med det formål å korrigere denne informasjonen, med forbehold om følgende unntak:

* når den forespurte informasjonen gjelder en pågående etterforskning, rettstvist eller potensiell rettstvist,
* når byrden eller kostnadene ved å gi tilgang vil være uforholdsmessige i forhold til risikoen for personvernet til den identifiserbare personen, eller
* når rettighetene til andre enn deg ville bli krenket.

Videreoverføring. Hvis og når vi overfører personopplysninger innhentet direkte fra deg eller fra våre kunder som fungerer som behandlingsansvarlige (i) til tredjeparts databehandlere for å utføre behandlingsoppgaver på våre vegne og i henhold til våre instruksjoner, og (ii) som ellers som angitt i seksjon 8 nedenfor krever vi at disse mottakerne enten: (i) abonnerer på USA-EU og/eller US-Swiss Safe Harbor-prinsippene, EUs databeskyttelsesdirektiv og/eller den sveitsiske føderale loven om databeskyttelse, eller et annet tilstrekkelighetsfunn; eller (ii) å inngå en skriftlig avtale med DigiQuip AS. krever at de gir samme beskyttelsesnivå som vi gir.

Sikkerhet. Vi har vedtatt en sikkerhetspolicy for å beskytte personlig informasjon som er samlet inn direkte fra deg og fra våre kunder som fungerer som datakontrollere mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse. Denne policyen inkluderer rimelige og hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, inkludert, uten begrensning, passordbeskyttelse for elektroniske informasjonssystemer, begrenset tilgang til personlig informasjon og industristandard tekniske sikkerhetstiltak. Vår sikkerhetsansvarlig er ansvarlig for å gjennomføre undersøkelser av påståtte datamaskin- eller nettverksbrudd, hendelser eller problemer og raskt sette i gang nødvendig utbedring. Våre ansatte varsles med jevne mellomrom om sitt ansvar i forbindelse med sikkerhetspolicyen. Vår sikkerhetsansvarlig er ansvarlig for å sikre at passende disiplinærtiltak blir iverksatt mot de som bryter vår sikkerhetspolicy.
7. HVORDAN VI BRUKER INFORMASJON SAMLET DIREKTE FRA DEG
Vi bruker din personlige informasjon som er samlet inn direkte fra deg for å utføre tjenestene våre, vår private, interne rapportering for dette nettstedet og sikkerhetsvurderinger for dette nettstedet.

Vi kan bruke din personlige informasjon som er samlet inn direkte fra deg til å sende deg e-poster og/eller forhåndsinnspilte telefonmeldinger (se E-POST OG FORHÅNDSINNSPILTE TELEFONMELDINGER; OPT-OUT nedenfor).

Vi knytter IKKE eller kobler din personlige informasjon innsamlet direkte fra deg til ikke-personlig informasjon med vedvarende identifikatorer.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre full bruk av ikke-personlig informasjon. For eksempel kan vi bruke ikke-personlig informasjon for å yte bedre service til besøkende på nettstedet, tilpasse nettstedet basert på dine preferanser, kompilere og analysere statistikk og trender om bruken av dette nettstedet, og ellers administrere og forbedre dette nettstedet for din bruk.
8. HVORDAN VI GJØR DIN INFORMASJON
Generelle retningslinjer for offentliggjøring. Vår generelle policy er at vi ikke vil dele, selge, leie ut eller gi tilgang til din personlige informasjon til andre. De eneste unntakene fra disse generelle retningslinjene: (i) er beskrevet i underseksjonene nedenfor, og (ii) hvis du uttrykkelig godkjenner gjennom nettstedet vårt. Vi forbeholder oss retten til å avsløre ikke-personlig informasjon uten begrensninger.

Offentliggjøring til tilknyttede enheter. Vi forbeholder oss retten til å gi din personlige informasjon til alle tilknyttede enheter vi måtte ha, inkludert våre datterselskaper. Tilknyttede enheter er enheter som vi lovlig kontrollerer (med stemmerett) eller som kontrollerer oss.

Offentliggjøring til tjenesteleverandører for drift av nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å avsløre din personlige informasjon til våre pålitelige tjenesteleverandører som hjelper oss med drift og vedlikehold av dette nettstedet. For eksempel kan vi bruke tredjeparter til å behandle betalinger, være vert for serverne våre, sørge for sikkerhet og levere produksjon, oppfyllelse, optimalisering, analyse og rapporteringstjenester. Vi vil ta kommersielt rimelige anstrengelser for å få disse tredjepartene til å godta å holde informasjonen din konfidensielt eller å avsløre informasjon kun til tredjeparter som vi tror i god tro har innført og følger retningslinjer for personvern og sikkerhet som er akseptable for oss.

Avsløring til etterfølgere. Hvis vi er kjøpt opp av eller fusjonert med en tredjepartsenhet, eller hvis vi selger denne nettsidevirksomheten eller en virksomhet fra denne nettsiden, forbeholder vi oss retten til å overføre personopplysningene dine som en del av en slik fusjon, oppkjøp, salg eller annet endring av kontroll. I det usannsynlige tilfellet vår konkurs, insolvens, omorganisering, bobehandling eller overdragelse til fordel for kreditorer, eller anvendelse av lover eller rettferdige prinsipper som påvirker kreditorers rettigheter generelt, forbeholder vi oss retten til å overføre din personlige informasjon for å beskytte våre rettigheter eller slik loven krever.

Avsløring av hendelse til juridisk prosess og håndhevelse. Vi forbeholder oss retten til å avsløre din personlige informasjon hvis vi har en god tro på at tilgang, bruk, bevaring eller utlevering av slik informasjon er rimelig nødvendig (i) for å tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter, juridiske prosesser eller håndhevbare forespørsel fra myndighetene (som f.eks. for eksempel for å etterkomme en stevning eller rettskjennelse), eller (ii) for å etterforske eller håndheve brudd på våre rettigheter eller sikkerheten til dette nettstedet.
9. SPESIFIK INFORMASJON OM COOKIES OG WEB-BEACONS
Informasjonskapsler. En "informasjonskapsel" er en liten programvarefil som er lagret midlertidig eller plassert på datamaskinens harddisk. Hovedformålet med en informasjonskapsel er å la en webserver identifisere datamaskinen og nettleseren din, og skreddersy nettsider og/eller påloggingsinformasjon til dine preferanser. Informasjonskapsler hjelper oss med å vise informasjonen du trenger for å bruke funksjonene til tjenesten og annen informasjon som vi anser er av interesse for deg. Ved å samle inn og huske informasjon om dine nettsidepreferanser gjennom informasjonskapsler, kan vi gi en bedre nett- og markedsføringsopplevelse. Informasjonskapsler gir oss ikke tilgang til brukernes datamaskiner, og informasjonen vi samler inn gjennom informasjonskapsler inkluderer ikke nødvendigvis personlig informasjon.

Når du bruker tjenesten bruker vi "session cookies", som lar oss identifisere nettleseren din unikt mens du er pålogget og behandle online transaksjoner. Øktinformasjonskapsler forsvinner fra datamaskinen din når du lukker nettleseren eller slår av datamaskinen. Vi bruker også "vedvarende informasjonskapsler" for å identifisere deg som AppsCo.com-kunde, agent eller sluttbruker og gjøre det enklere for deg å logge på og bruke tjenesten. Vedvarende informasjonskapsler forblir på datamaskinen din etter at du lukker nettleseren eller slår av datamaskinen.

Vi bruker ulike kategorier av informasjonskapsler, som er oppsummert nedenfor sammen med alternativene som er tilgjengelige for deg for å administrere dem.

Viktig: Viktige informasjonskapsler er de som er kritiske for funksjonaliteten til tjenesten. Vi bruker disse informasjonskapslene for å holde en bruker logget på tjenesten og huske relevant informasjon når brukeren kommer tilbake til tjenesten.

Funksjonell: Vi bruker funksjonelle informasjonskapsler for å spore brukernes aktiviteter i tjenesten, forstå deres preferanser og forbedre brukeropplevelsen deres. Disse informasjonskapslene kan også brukes til å huske konfigurasjoner av tjenesten som du kan tilpasse.

Markedsføring: Vi engasjerer tredjepartsleverandører for å servere en rekke markedsføringsinformasjonskapsler som gjør det mulig for oss å spore og analysere bruks-, navigasjons- og annen statistisk informasjon fra besøkende til nettstedet DigiQuip.com. Denne informasjonen inkluderer ikke personlig informasjon, selv om vi kan knytte denne informasjonen til personlig informasjon vi har samlet inn når den mottas. Markedsføringskapsler brukes også til å spore ytelsen til våre annonser og brukes av tredjeparts annonsenettverk som vi bruker. Disse annonsenettverkene følger nettaktivitetene til besøkende på DigiQuip.com-nettstedet og bruker denne informasjonen til å informere, optimalisere og vise skreddersydde annonser på DigiQuip.com-nettstedet eller på andre nettsteder du besøker som vi tror vil markedsføre tjenesten mest effektivt for deg. Vi bruker også tredjeparter for å samle inn informasjon som hjelper oss med andre metoder for å "remarketing" tjenesten vår til besøkende på nettstedet DigiQuip.com, inkludert tilpasset e-postkommunikasjon.

Du kan generelt godta eller avslå bruken av informasjonskapsler gjennom en funksjonalitet innebygd i nettleseren din.

Hvis du ønsker å lære mer om informasjonskapsler, eller hvordan du kontrollerer eller sletter dem, kan du besøke http://www.aboutcookies.org for detaljert veiledning. I tillegg tillater visse tredjeparts annonsenettverk, inkludert Google, brukere å velge bort eller tilpasse preferanser knyttet til internettsurfingen din. For å lære mer om denne funksjonen fra Google, besøk www.google.com/settings/ads/onweb/ . Vær oppmerksom på at hvis du velger å deaktivere nettleserens evne til å akseptere informasjonskapsler, kan det hende du ikke kan få tilgang til eller dra nytte av mange funksjoner i tjenesten.

Web Beacons. Et web-beacon er et elektronisk bilde plassert i koden til en nettside. Vi forbeholder oss retten til å bruke web-beacons for å overvåke trafikkmønstrene til brukere fra en av sidene våre til en annen og for å forbedre nettstedets ytelse.
10. OPPDATERING AV PERSONLIG DEKKET INFORMASJON
På forespørsel vil vi tillate deg å be om eller gjøre endringer eller oppdateringer av personlig informasjon som samles inn direkte fra deg for legitime formål. Vi ber om identifikasjon før vi godkjenner slike forespørsler. Vi forbeholder oss retten til å avslå forespørsler som er urimelig repeterende eller systematiske, krever urimelig tid eller innsats fra vårt tekniske eller administrative personell, eller undergraver andres personvernrettigheter. Vi forbeholder oss retten til å gi deg tilgang til din personlige informasjon på en hvilken som helst konto du oppretter med dette nettstedet for å gjøre dine egne endringer eller oppdateringer, og i slike tilfeller vil instruksjoner for å gjøre slike endringer eller oppdateringer bli gitt der det er nødvendig.
11. E-POST OG FORHÅNDSTOPPTE TELEFONMELDINGER; OPT-OUT
Dette nettstedet behandler e-postmeldinger og andre elektroniske meldinger som sendes gjennom denne siden og ikke kan ses av andre, som konfidensielle og private, med unntak av det som kreves av gjeldende lov.

Hvis du gir oss din e-postadresse som en del av personlig informasjon som samles inn direkte fra deg, kan du motta periodiske meldinger fra oss med informasjon som er spesifikk for nettstedet og som kreves for normal funksjon av nettstedet, så vel som for nye produkter eller tjenester eller kommende arrangementer eller tilbud fra oss. Hvis du foretrekker å ikke motta disse periodiske e-postmeldingene, kan du melde deg av ved å følge instruksjonene i e-posten. Noen av disse e-postene fra oss kan inneholde kampanjetilbud på vegne av tredjeparts markedsføringspartnere som vi velger; i disse tilfellene deler vi imidlertid IKKE din personlige informasjon med tredjeparts markedsføringspartner for utsendelsesformål; vi sender ut for dem. Men hvis du klikker på noen av koblingene til nettsidene deres eller godtar noen av disse kampanjetilbudene, vil klikkinformasjonen din og all informasjon du oppgir i registrerings- eller kjøpsprosessen bli overført til disse nettstedene. Vi har ikke noe ansvar eller ansvar for retningslinjene og praksisene til disse sidene. Du bør være forsiktig med å gjennomgå eventuelle personvernregler som er lagt ut på noen av disse sidene før du gir informasjon til dem.

Hvis du gir oss telefonnummeret ditt Personlig informasjon samlet inn direkte fra deg, kan du motta periodiske forhåndsinnspilte meldinger fra oss med informasjon som er spesifikk for nettstedet og nødvendig for normal funksjon av nettstedet, så vel som for nye produkter eller tjenester eller kommende arrangementer eller tilbud fra oss. Hvis du foretrekker å ikke motta periodiske forhåndsinnspilte meldinger, kan du melde deg av ved å følge instruksjonene i meldingen.
12. LENKER TIL ANDRE SIDER; ONLINE ANNONSER
Denne siden kan inneholde lenker til andre nettsteder som vi har et forretningsforhold til. Disse koblingene kan inneholde nettannonser som vi anser som passende. Hvis du klikker på noen av koblingene til nettsidene deres eller godtar noen av deres kampanjetilbud, vil klikkinformasjonen din og all informasjon du oppgir under registrerings- eller kjøpsprosessen bli overført til disse nettstedene. Vi har ikke noe ansvar eller ansvar for retningslinjene og praksisene til disse sidene. Du bør være forsiktig med å gjennomgå eventuelle personvernregler som er lagt ut på noen av disse sidene før du gir informasjon til dem.
13. CHILDREN'S ONLINE POLICY
Vi er forpliktet til å bevare personvernet på nettet for alle besøkende på nettstedet, inkludert barn. Dette nettstedet er et nettsted for et generelt publikum. Vi vil ikke bevisst samle inn informasjon fra, eller selge til, barn under 13 år.
14. KONTAKT OSS
Hvis du har spørsmål angående disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler, vennligst kontakt eieren og operatøren av denne nettsidevirksomheten på:

DigiQuip AS.

Attn: Personvern og retningslinjer for informasjonskapsler

Holtskogen 7, 1825 Tomter

Norge

E-post: post@digiquip.com
15. GJELDENDE LOV
Hvis du har nedgradert ditt betalte abonnement til en lavere tjenesteplan i løpet av den forhåndsbetalte perioden, vil slik nedgradering tre i kraft på fornyelsesdatoen (dvs. dagen etter den siste dagen i den forhåndsbetalte perioden).

Hvis du har oppgradert ditt betalte abonnement til en høyere tjenesteplan i løpet av den forhåndsbetalte perioden, vil en slik oppgradering tre i kraft umiddelbart etter betaling av oppgraderingsgebyret, og du vil automatisk gå inn i en ny forhåndsbetalt periode med samme varighet som foran Forhåndsbetalt Pe
chevron-down