Hvordan DigiQuip hjelper Entreprenører

Entreprenører
Personlig
Utleieselskaper
produsenter
Oversikt og kontroll over dine prosjekter
Enkel og effektiv opplæring, dokumentert kompetanse, redusert risiko for ulykker og økt bunnlinje.
Enkel trening og kjennskap
Alltid tilgjengelige dokumenter på alle enheter
Effektive daglige og periodiske kontroller
Ressursplanlegg hele prosjektet med utstyr og ansatte
Be om service og registrer enheten
Fordeler for entreprenører
Tilgang til verifisert opplæringsmateriell fra produsentene
Reduserte manuelle opplæringsbehov
Lik kvalitet på opplæringen
Dokumentasjon og sporbarhet av opplærings- og kontrollrutiner
Samlet kompetanseoversikt over interne & eksterne ansatte
Notification routines for training and maintenance
Facilities follow-up of legal requirements and ISO approval
Higher quality of equipment reduces downtime and lower repair costs
Full automation with integrations in multiple systems
Safer everyday life – fewer accidents
Complete overview of all equipment on your construction site, wether it’s owned by you or a rental company
DigiQuip automatiserer hverdagen din
Bedre
Vi tilbyr opplæring og dokumentasjon effektivt.
Raskere
Vi automatiserer og forenkler dine behov.
Billigere
Vi reduserer manuelt arbeid.
Bak Digiquip
Vi er et norsk teknologiselskap grunnlagt i 2019 av bransjefolk for å effektivisere opplæringsprosessen vår.
Vi fant ut at det var hull i kvalitet og innhold i typeopplæringer på tvers av bransjen, og at ingen hadde en enkel måte å distribuere og holde styr på opplæringen. Det er derfor vi laget en internasjonal plattform som kan administrere typeopplæring og utstyret ditt.

Vår visjon er å bringe næringene sammen på én enkelt plattform.
Den perfekte typeopplæringen for deg
Hold styr på kompetansen din. Tilgjengelig på ditt språk på alle enheter.
Tilgjengelig typopplæring på alle språk
CV/sertifiseringer fra flere leverandører på ett sted
Enkelt å overføre kompetansen til ny arbeidsgiver
Tryggere hverdag
Fordeler for deg personlig
Sømløs tilgang til:
Opplæringsvideoer
Hurtigguider
Søk i optimaliserte brukermanualer
Kontrollrutiner og sjekklister
Sertifisert maskinspesifikk kjennskap
Gi tilbakemelding til produsent/utleier
DigiQuip automatiserer hverdagen din
Bedre
Vi tilbyr effektivt opplæring og dokumentasjon.
Raskere
Vi automatiserer og forenkler dine behov.
Billigere
Vi reduserer manuelt arbeid.
Bak Digiquip
Vi er et norsk teknologiselskap grunnlagt i 2019 av bransjefolk for å forbedre og effektivisere opplæringsprosessen rundt lovpålagt typeopplæring.
Vi fant ut at det var hull i kvalitet og innhold i opplæring på tvers av bransjen, og at ingen hadde en enkel måte å distribuere og holde styr på dette. Det er derfor vi laget en internasjonal plattform som kan administrere opplæring og utstyr.

Vår visjon er å bringe næringene sammen på en felles plattform.
Gi kundene dine automatisert opplæring.
Øk oppetiden og reduser vedlikeholdskostnadene
Overvåk og spor kundenes daglige kontrollrutiner
Administrer hele utstyrsflåten din med oppdatert produktinformasjonen fra produsenten
Automatiser din manuelle opplæring
Lik kvalitet på opplæringen
Produser og publiser opplæring for kundene dine
Fordeler for utleiefirmaer
Redusert manuelt arbeid
Legge til rette for oppfølging av lovkrav og ISO-godkjenning
Opplæring og daglige kontroller reduserer nedetid og vedlikehold av utstyr
Full automatisering med integrasjoner til flere systemer
Redusert risiko for ulykker
DigiQuip automates your everyday life
Bedre
Vi tilbyr opplæring og dokumentasjon effektivt.
Raskere
Vi automatiserer og forenkler dine behov.
Billigere
Vi reduserer manuelt arbeid.
Bak Digiquip
Vi er et norsk teknologiselskap grunnlagt i 2019 av bransjefolk for å forbedre og effektivisere opplæringsprosessen rundt lovpålagt typeopplæring.
Vi fant ut at det var hull i kvalitet og innhold i opplæring på tvers av bransjen, og at ingen hadde en enkel måte å distribuere og holde styr på dette. Det er derfor vi laget en internasjonal plattform som kan administrere opplæring og utstyret ditt.

Vår visjon er å bringe næringene sammen på en felles plattform.
Del enkelt og effektivt produktinformasjonen med dine kunder
Gi kundene dine all tilgjengelig produktinformasjon, opplæring og få oversikt over brukerengasjement
Global produktinformasjon. Publiser spesifikasjoner, opplæringsvideoer, hurtigveiledninger, søkeoptimaliserte brukermanualer, kontrollrutiner m.m.
En direkte distribusjonskanal til hele byggebransjen
Innsikt og tilbakemeldinger fra brukere
Riktig bruk av maskiner = fornøyde kunder
Økt verdi og bruk av telematikksystemer
Fordeler for produsenter
All informasjon samlet inn - enkel å formidle til eier/bruker
Redusert kundeanskaffelseskostnad og økt salg til utleiebransjen
Sporbart vedlikehold og garantioppfølging
Tilgjengelighet og lik kvalitet på opplæringen
Samlet plattform for bransjen
Enkel innholdspublisering og oppdateringer
DigiQuip automatiserer hverdagen din
Bedre
Vi tilbyr opplæring og dokumentasjon effektivt.
Raskere
Vi automatiserer og forenkler dine behov.
Billigere
Vi reduserer manuelt arbeid.
Bak Digiquip
Vi er et norsk teknologiselskap grunnlagt i 2019 av bransjefolk for å forbedre og effektivisere  opplæringsprosessen rundt lovpålagt typeopplæring.
Vi fant ut at det var hull i kvalitet og innhold i opplæring på tvers av bransjen, og at ingen hadde en enkel måte å distribuere og holde styr på dette. Det er derfor vi laget en internasjonal plattform som kan administrere treningen og utstyret ditt.

Vår visjon er å bringe næringene sammen på en felles plattform.
Klar til å sette i gang?
Kom i gang GRATIS!

Kom i gang
Nyheter og artikler sendes på mail til deg


    chevron-down