Vilkår og betingelser
Sist oppdatert: 02. mai 2021
Velkommen til DigiQuip Connect!

Takk for at du bruker DigiQuip Connect.! Disse vilkårene og betingelsene (“Vilkårene”) gjelder for nettstedet DigiQuip.com og programvare/mobilapplikasjoner («apper»), alle eid og drevet av DigiQuip AS. og fra eller i forbindelse med hvilken du har tilgang til dette dokumentet. DigiQuip Connect mobilapplikasjonen refereres til som "appen". Ved å bruke tjenestene eller få tilgang til innhold eller materiale som gjøres tilgjengelig av DigiQuip AS. eller dets brukere gjennom tjenesten du forstår og godtar å godta og overholde følgende vilkår og betingelser som angitt her.

Din avtale med oss inkluderer disse vilkårene, bruksreglene og personvernreglene våre som kan leses og åpnes her
1. Ansvarlig bruk og oppførsel
Du må oppbevare passordet ditt sikkert. DigiQuip AS vil ikke være ansvarlig for tap eller skade som følge av at du ikke opprettholder sikkerheten til kontoen din og passordet.

Du kan ikke bruke DigiQuip Connect for ulovlige eller uautoriserte formål, og du kan heller ikke ved bruk av tjenesten bryte noen lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til lover om opphavsrett). Du er ansvarlig for all aktivitet og innhold (data, bilder, dokumenter, etc.) som legges til i systemet ditt.

Du må ikke overføre noen ormer eller virus eller noen kode av destruktiv karakter. DigiQuip AS forbeholder seg retten til å avslutte kontoen din i tilfelle brudd eller brudd på våre vilkår og betingelser.

DigiQuip AS forbeholder seg retten til å endre eller trekke tilbake funksjoner, spesifikasjoner, tjenester og innhold i en tjenesteplan når som helst uten varsel til deg. Du bruker denne tjenesten på egen risiko, tjenesten leveres på en "som den er" og "som tilgjengelig"-basis uten noen garanti eller betingelse, uttrykkelig, underforstått eller lovfestet.

DigiQuip AS garanterer ikke 100 % oppetid til denne applikasjonen; vi vil imidlertid sørge for at applikasjonen er oppe og kjører 99,99 % av tiden. DigiQuip AS garanterer ikke påliteligheten & nøyaktigheten av resultatene oppnådd fra bruken av denne tjenesten.

Vi kan, men har ingen forpliktelse til, å fjerne innhold og kontoer som inneholder innhold som vi etter eget skjønn fastslår er ulovlige, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende , pornografisk, obskønt eller på annen måte støtende eller bryter noen parts immaterielle rettigheter eller disse vilkårene for bruk.

DigiQuip AS garanterer ikke at kvaliteten på produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale kjøpt eller innhentet av deg gjennom tjenesten vil oppfylle dine forventninger. DigiQuip AS skal ikke være ansvarlig for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke service.

Teknisk støtte og salgsstøtte gis via en av følgende metoder: telefon, e-post, støttebilletter. Du samtykker i å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av tjenesten, bruk av tjenesten eller tilgang til tjenesten uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra DigiQuip AS.

DigiQuip AS forbeholder seg retten til å bruke firmaets logo på nettstedet, under Kunde-delen. DigiQuip AS forhåndskontrollerer ikke innholdet ditt; du er alene ansvarlig for å legge til informasjon / laste opp dokumenter på ditt DigiQuip Connect-system.
2. Modifikasjon
Vi forbeholder oss retten til å endre disse tjenestevilkårene når som helst, og uten forvarsel ved å legge ut en endrede tjenestevilkår som alltid er tilgjengelig via lenken for tjenestevilkår på nettstedets hjemmeside. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter at vi har lagt ut en endringsmelding eller nye vilkår for bruk på dette nettstedet vil utgjøre en bindende aksept av endringen eller nye bruksvilkår.
3. Bruk og begrensninger
I henhold til disse vilkårene for bruk og vår personvernerklæring kan du bruke de offentlige områdene på dette nettstedet, men bare for dine egne interne formål. Du samtykker i å ikke få tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) dette nettstedet på noen annen måte enn gjennom grensesnittet vi tilbyr med mindre du spesifikt har fått tillatelse til det i en separat avtale. Du samtykker i å ikke få tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) dette nettstedet på noen automatisert måte (inkludert bruk av skript eller webcrawlere), og du godtar å følge instruksjonene som er angitt i enhver robots.txt-fil som finnes på dette nettstedet. Du er ikke autorisert til å (i) videreselge, underlisensiere, overføre, tildele eller distribuere nettstedet, dets tjenester eller innhold; (ii) modifisere eller lage avledede verk basert på nettstedet, dets tjenester eller innhold; eller (iii) "ramme" eller "speile" nettstedet, dets tjenester eller innhold på en annen server eller Internett-aktivert enhet. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt i denne avtalen er forbeholdt oss og våre lisensgivere.

4. Overvåking
Vi forbeholder oss retten, men ikke forpliktelsen, til å overvåke din tilgang og bruk av dette nettstedet uten varsel til deg. Vi kan registrere eller logge bruken din på en måte som er angitt i vår Personvern & Retningslinjer for informasjonskapsler som er tilgjengelige via Personvern & Link for retningslinjer for informasjonskapsler på dette nettstedets hjemmeside.
5. Eierskap
Materialet som tilbys på dette nettstedet er beskyttet av lov, inkludert, men ikke begrenset til, USAs opphavsrettslov og internasjonale traktater. Opphavsretten og annen intellektuell eiendom i innholdet på denne siden eies av oss og/eller andre. Med unntak av de begrensede rettighetene som er gitt her, er alle andre rettigheter reservert.
6. Garanti og ansvarsfraskrivelser
Med unntak av det som er gitt i eventuelle separate skriftlige avtaler signert av partene, leveres tjenestene, innholdet og/eller produktene på dette nettstedet "som de er", og verken vi eller noen av våre lisensgivere gir noen representasjon eller garanti med respekt til slike produkter, tjenester og/eller innhold. Bortsett fra det som er gitt i en separat skriftlig avtale signert av partene eller separat avtale som stammer fra dette nettstedet, fraskriver dette nettstedet og dets lisensgivere spesifikt, i den fulle utstrekning loven tillater, enhver og alle garantier, uttrykkelig eller underforstått, knyttet til dette nettstedet eller produkter, tjenester og/eller innhold anskaffet fra dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, fullstendighet, aktualitet, korrekthet, ikke-krenkelse eller egnethet for et bestemt formål. Dette nettstedet og dets lisensgivere representerer eller garanterer ikke at dette nettstedet, dets produkter, tjenester og/eller innhold: (a) vil være sikkert, rettidig, uavbrutt eller feilfritt eller fungere i kombinasjon med annen maskinvare, programvare, system eller data, (b) vil oppfylle dine krav eller forventninger, eller (c) vil være fri for virus eller andre skadelige komponenter. Disse ansvarsfraskrivelsene utgjør en vesentlig del av denne avtalen. Ingen kjøp eller bruk av varene som tilbys av dette nettstedet er autorisert her, bortsett fra under disse ansvarsfraskrivelsene. Hvis underforståtte garantier ikke kan fraskrives under gjeldende lov, er eventuelle underforståtte garantier begrenset i varighet til perioden som kreves av gjeldende lov. Noen stater eller jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti kan vare, så begrensningene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.
7. Ansvarsbegrensning
Ikke i noe tilfelle skal dette nettstedet og/eller dets lisensgivere være ansvarlige overfor noen for noen direkte, indirekte, straffende, spesielle, eksemplariske, tilfeldige, følgeskader eller andre skader av noen type eller slag (inkludert tap av data, inntekter, fortjeneste, bruk eller annen økonomisk fordel) som oppstår av, eller på noen måte forbundet med dette nettstedet, dets produkter, tjenester og/eller innhold, avbrudd, unøyaktighet, feil eller utelatelse, uansett årsak, selv om dette nettstedet eller våre lisensgivere har vært tidligere informert om muligheten for slike skader.
8. Lenker til dette nettstedet
Vi gir deg en begrenset, tilbakekallelig og ikke-eksklusiv rett til å lage en hyperkobling til dette nettstedet forutsatt at lenken ikke viser oss eller våre produkter eller tjenester i en falsk, villedende, nedsettende eller støtende sak. Du kan ikke bruke noen logo, varemerke eller handelsnavn som kan vises på dette nettstedet eller andre proprietære grafiske bilder i lenken uten vårt skriftlige samtykke på forhånd.
9. Lenker til tredjeparts nettsteder
Vi vurderer eller kontrollerer ikke tredjeparts nettsteder som lenker til eller fra dette nettstedet, og vi er ikke ansvarlige for innholdet deres, og representerer ikke at innholdet deres er nøyaktig eller passende. Din bruk av tredjepartsnettsteder er på eget initiativ og på egen risiko, og kan være underlagt de andre sidenes bruksvilkår og personvernregler.
10. Deltakelse i kampanjer for annonsører
Du kan inngå korrespondanse med eller delta i kampanjer for annonsører som markedsfører deres produkter, tjenester eller innhold på dette nettstedet. Enhver slik korrespondanse eller deltakelse, inkludert levering av og betaling for produkter, tjenester eller innhold, er utelukkende mellom deg og hver slik annonsør.
11. Jurisdiksjon og sted
DigiQuip Connect-tjenesten kan nås av de fleste land rundt om i verden. Siden hvert land har lover som kan avvike fra Norges, ved å gå inn på våre tjenester, godtar du at Norges vedtekter og lover, uten hensyn til lovkonflikter og FNs konvensjon om internasjonalt salg av varer, skal gjelde for alle forhold knyttet til bruken av tjenestene og kjøp av produkter eller tjenester gjennom tjenestene. Kontroversen eller kravet skal avgjøres på individuelt grunnlag, og skal ikke konsolideres i noen voldgift med noe krav eller uenighet fra noen annen part.

Dessuten skal ethvert tiltak for å håndheve denne brukeravtalen føres i domstoler lokalisert i Oslo (Oslo tingrett), Norge. Du godtar herved jurisdiksjonen til slike domstoler, og gir avkall på jurisdiksjon, verneting eller ubeleilig foruminnvending til slike domstoler.

Domstolene til domstolene i Norge skal være den eksklusive jurisdiksjonen og verneting for alle rettssaker som er ikke voldgiftsrett under disse vilkårene for bruk.
12. Videreoverføring av personlig informasjon
Utenfor ditt bostedsland. All personlig informasjon som vi samler inn på dette nettstedet kan lagres og behandles hos vår vertspartner www.DigitalOcean.com i Tyskland.
13. Force Majeure
Vi skal ikke være ansvarlige for skader for forsinkelser eller svikt i leveringen som skyldes årsaker utenfor vår rimelige kontroll og uten vår skyld eller uaktsomhet, inkludert, men ikke begrenset til, handlinger fra sivil eller militær myndighet, branner, opptøyer, kriger, embargoer. , Internett-forstyrrelser, hackerangrep eller kommunikasjonsfeil.
14. Personvern
Vennligst les dette nettstedets personvernregler som også styrer ditt besøk på dette nettstedet. Personvernerklæringen vår er alltid tilgjengelig på nettstedets hjemmeside.
15. DigiQuip AS. Tjenesteplaner
DigiQuip Connect-tjenestene er tilgjengelige gratis eller som en betalt tjeneste i henhold til følgende.

DigiQuip Connect-tjenestene som kan benyttes mot betaling blir for tiden referert til som "betalte abonnementer". Du kan lære mer om betalte abonnementer og de forskjellige tjenesteplanene som vi tilbyr deg å registrere deg for ved å besøke /prising. Du godtar å overholde vilkårene og begrensningene som gjelder for tjenesteplanen du har registrert deg for.

Vi forbeholder oss retten til å endre eller trekke tilbake funksjoner, spesifikasjoner, tjenester og innhold i en tjenesteplan når som helst, uten varsel til deg. Vær oppmerksom på at innholdet og funksjonene til en tjenesteplan kan variere basert på når du registrerte deg.

Du kan administrere din DigiQuip AS. brukerkonto her.
16. DigiQuip Connect Personal
Hvis du har registrert deg for vår gratis DigiQuip Connect personlige tjeneste, gis en personlig versjon av våre DigiQuip Connect-tjenester gratis, så lenge du bruker tjenestene kun til ikke-kommersielle formål, i samsvar med bruksbegrensninger angitt i disse vilkårene. Tjenesteplanen som ikke krever betaling blir for tiden referert til som "DigiQuip Connect Personal. Du kan ikke bruke DigiQuip Connect Personal til kommersielle formål.
17. DigiQuip Connect People
Hvis du har registrert deg for vår gratis DigiQuip Connect People, tilbys en begrenset versjon av våre DigiQuip Connect-tjenester gratis. Vi ga deg tilgang så lenge du bruker tjenestene til, også kommersielle formål, i samsvar med bruksbegrensningene angitt i disse vilkårene. DigiQuip Connect People Plan krever ikke betaling og blir for tiden referert til som "DigiQuip Connect People". Du kan bruke DigiQuip Connect People til kommersielle formål.
18. Betalte abonnementer
DigiQuip AS. tilbyr ulike tjenesteplaner for bruk av DigiQuip Connect. Noen tjenesteplaner krever betaling før du får tilgang til dem, og visse bruksområder er kun tillatt hvis du har tegnet et betalt abonnement eller inngått en egen avtale med DigiQuip AS. Hvis du har registrert deg for betalte abonnementer, vil du få tilgang til funksjoner som ikke er tilgjengelige gjennom DigiQuip Connect Personal, og du kan bruke tjenestene til kommersielle formål, bare hvis og i den grad slik kommersiell bruk er tillatt under den valgte tjenesteplanen. Du kan lære mer om betalte abonnementer og de ulike tjenesteplaner ved å besøke: & nbsp; /pricing/
19. Forhåndsbetalte tilbud
Hvis du har mottatt en kode eller annet tilbud gitt eller solgt av eller på vegne av DigiQuip AS for tilgang til et betalt abonnement ("kode"), kan separate vilkår og betingelser presentert for deg sammen med koden også gjelde for din tilgang til tjenesten, og du godtar å overholde slike vilkår og betingelser.
20. Prøver
Vi kan, etter eget skjønn, tilby prøveversjoner av betalte abonnementer for en spesifisert periode uten betaling eller til en rabattert pris (en "prøveperiode"). Vi forbeholder oss retten til å tilbakekalle prøveversjonen og sette kontoen din på vent i tilfelle vi finner ut at du ikke er kvalifisert.

For noen prøveversjoner vil vi kreve at du oppgir betalingsopplysningene dine for å starte prøveversjonen. Vi vil belaste deg for den valgte abonnementsavgiften på slutten av prøveperioden ved å bruke betalingsdetaljene du har gitt oss, med mindre du kansellerer abonnementet før slutten av prøveperioden.
21. Betalinger, kanselleringer, oppgraderinger
Betalinger og kanselleringer. Hvis du har registrert deg for DigiQuip Connect Personal eller DigiQuip Connect People eller og hvis du sier opp abonnementet ditt, vil DigiQuip AS aldri belaste deg noen avgifter for din bruk av DigiQuip Connect People Free Services.

Betalte abonnementer kan kjøpes direkte fra på nettstedet vårt DigiQuip.com/.no eller gjennom en separat avtale med DigiQuip AS eller gjennom våre partnere . Pris beregnes basert på pris per ansatt per måned og fast månedlig honorar. For noen tilleggstjenester som håndbøker, er det en ekstra engangskostnad for oppstart og oppsett av håndbøkene.

Hvis du har registrert deg for et betalt abonnement for en månedlig abonnementsavgift, vil du bli belastet for en måneds abonnementsavgift på forhånd inkludert fast månedlig avgift. Det betalte abonnementet og betalingen til DigiQuip AS fornyes automatisk ved slutten av den månedlige abonnementsperioden, med mindre du kansellerer ditt betalte abonnement via abonnementssiden din før slutten av den gjeldende månedlige abonnementsperioden.

Et gyldig kredittkort kreves for å registrere deg for et betalt abonnement. regnskap. Kredittkortet ditt vil bli belastet hver måned hvis du velger en månedlig betalingsperiode eller årlige planer hvis valgt. Etter et mislykket betalingsforsøk vil systemet prøve å belaste kortet ditt igjen dagen etter. Hvis kredittkortet ditt igjen blir avvist, kan DigiQuip AS. Salgsteamet vil kontakte deg direkte, og hvis ingen svar mottas innen 07 virkedager, vil kontoen din bli suspendert.

Du autoriserer DigiQuip AS for å belaste kredittkortet ditt automatisk på fornyelsesdatoen for abonnementet med mindre du kansellerer abonnementet før fornyelsesdatoen.

Alle avgifter er eksklusive alle skatter, avgifter eller avgifter pålagt av skattemyndighetene i dine respektive land. Du skal være ansvarlig for betaling av alle slike skatter, avgifter eller avgifter pålagt av myndighetene. Avhengig av hvor du har kjøpt ditt betalte abonnement, kan det hende at slik skatt ikke er synlig for deg før du mottar en kvittering for kjøpet.

Hvis du har registrert deg for et betalt abonnement som gir deg tilgang til DigiQuip AS tjenesten for en bestemt tidsperiode ("forhåndsbetalt periode"), vil du bli belastet for den forhåndsbetalte perioden på forhånd ved utløp av en prøveversjon. Det betalte abonnementet og betalingen til DigiQuip AS fornyes automatisk ved slutten av den forhåndsbetalte perioden med mindre du kansellerer ditt betalte abonnement via abonnementssiden din før slutten av den forhåndsbetalte perioden.

Hvis du kansellerer ditt betalte abonnement, trer kanselleringen i kraft på dagen etter siste dag i inneværende abonnementsperiode, hvoretter du blir nedgradert til DigiQuip AS Grunnleggende. Vi vil ikke refundere eventuelle abonnementsavgifter som allerede er betalt til oss.

DigiQuip AS kan endre prisen for de betalte abonnementene fra tid til annen, og vil kommunisere eventuelle prisendringer til deg på forhånd og, hvis aktuelt, hvordan du godtar disse endringene. Prisendringer for betalte abonnementer trer i kraft ved starten av neste abonnementsperiode etter datoen for prisendringen. Som tillatt av lokal lov, godtar du den nye prisen ved å fortsette å bruke DigiQuip AS tjenesten etter at prisendringen trer i kraft. Hvis du ikke er enig i prisendringene, har du rett til å avvise endringen ved å melde deg ut av det betalte abonnementet før prisendringen trer i kraft, i så fall vil du bli nedgradert til DigiQuip AS Grunnleggende.

Vi gir ingen refusjon hvis prisen for et betalt abonnement faller, eller hvis vi tilbyr påfølgende kampanjepriser eller endrer innholdet eller funksjonene i en tjenesteplan. Betalte abonnementer kjøpt gjennom andre plattformer er underlagt refusjonsretningslinjene til disse plattformene. DigiQuip AS kan ikke holdes ansvarlig for disse plattformenes retningslinjer.

Vær oppmerksom på at i tilfelle du kjøper et DigiQuip AS abonnement, er du juridisk forpliktet til å betale fakturaen. Dette betyr at dersom du ikke har betalt fakturaen, men du har brukt våre produkter/tjenester, er du juridisk forpliktet til å betale fakturaen.
Angreretten din oppheves så snart abonnementet ditt er aktivert, da aktivering starter umiddelbart full tilgang til funksjonene spesifisert i abonnementet. Disse funksjonene utgjør vårt digitale innhold.
21.1. Oppgraderinger og nedgraderinger
Hvis du har nedgradert ditt månedlige betalte abonnement til en lavere tjenesteplan, vil slik nedgradering tre i kraft dagen etter siste dag i gjeldende abonnementsperiode.

Hvis du har oppgradert ditt månedlige betalte abonnement til en høyere tjeneste Plan, slik oppgradering trer i kraft umiddelbart etter betaling av oppgraderingsgebyret.
21.2. Betalte abonnementer – månedlig
Hvis du har nedgradert ditt månedlige betalte abonnement til en lavere tjenesteplan, vil slik nedgradering tre i kraft dagen etter siste dag i gjeldende abonnementsperiode.

Hvis du har oppgradert ditt månedlige betalte abonnement til en høyere tjeneste Plan, slik oppgradering trer i kraft umiddelbart etter betaling av oppgraderingsgebyret.
21.3. Betalt abonnement – Forskuddsbetalt periode (årlig)
Hvis du har nedgradert ditt betalte abonnement til en lavere tjenesteplan i løpet av den forhåndsbetalte perioden, vil en slik nedgradering tre i kraft på fornyelsesdatoen (dvs. dagen etter den siste dagen i den forhåndsbetalte perioden).

Hvis du har oppgradert ditt betalte abonnement til en høyere tjenesteplan i løpet av den forhåndsbetalte perioden, vil en slik oppgradering tre i kraft umiddelbart etter betaling av oppgraderingsgebyret, og du vil automatisk gå inn i en ny forhåndsbetalt periode med samme varighet som den foregående forhåndsbetalte perioden.
chevron-down