Slik startet det.

Group 87.jpg

Etter å ha bygget opp en utleievirksomhet over flere år, opplevde Lars et tydelig behov for å forbedre sikkerheten til kundene.

Feil bruk av maskiner kan være meget risikabelt og føre til alvorlige skader, og i verste fall dødsfall. Mangel på digital og strukturert produktinformasjon og samarbeid i bransjen var en av de største utfordringene. Behovet var tydelig – å tilby markedet en digital plattform som sentraliserer informasjonsmateriell for utleiebedrifter og entrepenører i samarbeid med forhandlere og produsenter og enkelt tilgjengeliggjøre denne informasjonen for maskinbrukerene. Lars etablerte DigiQuip i 2019.

DigiQuip hjelper bedrifter å løse utstyrsspesifikk opplæring, årlige inspeksjoner og mye mer.

443270347-7975b.jpg