Hopp til hovedinnholdet

Bruksvilkår (EULA)

Sist oppdatert: 27 januar 2023

Ved bruk av våre digitale kanaler aksepterer du disse vilkårene for bruk.

1. Tillatt bruk

Hvis ikke annet er avtalt kan du kun benytte innhold fra våre digitale kanaler til ikke-kommersielt, personlig formål, og/eller for å lære om DigiQuip produkter og tjenester, og utelukkende i samsvar med bruksvilkårene.

2. Forbudt bruk

Ved å benytte våre digitale kanaler sier du deg enig i at du ikke vil:

  • Bruke våre digitale kanaler i strid med disse bruksvilkårene.
  • Kopiere, modifisere eller imitere arbeidet, dekonstruere eller demontere siden, eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden eller tillate en tredjepart å gjøre det.
  • Selge, tildele, viderelisensiere, distribuere, utnytte kommersielt, eller på annen måte overføre rettigheter til eller tilgjengeliggjøre for en tredjepart, innhold eller tjenester på noen måte.
  • Benytte eller starte et automatisert system, inkludert, men ikke begrenset til: «roboter», «spiders» eller «offline readers» som benytter siden på en måte som sender flere forespørsler til serveren i en gitt tidsperiode enn det som vil være rimelig å anta at et menneske kan produsere ved å benytte vanlig online nettleser.
  • Bruke våre digitale kanaler på en måte som ødelegger, deaktiverer, overbelaster eller forringer kanalene eller forstyrrer andre parters bruk og glede av kanalene.
  • Speile eller inkludere kanalene helt eller delvis i enhver annen kanal.
  • Forsøke å få uautorisert tilgang til våre digitale kanaler.
  • Få tilgang til våre digitale kanaler på en annen måte enn innenfor de rammene som DigiQuip tilbyr for tilgang til kanalene.
  • Benytte våre digitale kanaler til et formål eller på en måte som forbys i henhold til vilkårene.
  • Enhver uautorisert bruk av innholdet eller av kanalene som kan være i strid med patent-, opphavsrett, varemerker og andre lover.

3. Opphavsrett og varemerker

Våre digitale kanaler er beskyttet av gjeldende åndsverkslovgivning og andre lover, inkludert lover om beskyttelse av varemerker og opphavsrett. Våre digitale kanaler, inkludert alle åndsverk i kanalene, tilhører og er DigiQuip eller dets lisensgivere (hvis noen) sin eiendom. DigiQuip har all opphavsrett til innholdet. Dersom det ikke er gitt spesifikk tillatelse til å bruke bestemt innhold, skal innholdet ikke kopieres, reproduseres, endres, publiseres, lastes opp, postes, overføres, utføres eller distribueres på noen måte, og du godtar å ikke endre, leie, låne, selge, distribuere, kringkaste eller opprette imitert arbeid av innholdet på siden, delvis eller i sin helhet, på noen måte. DigiQuip sin logo og andre merker som brukes av DigiQuip fra tid til annen er varemerker og DigiQuip sin eiendom.

4. Informasjon og materiale du registrerer og deler hos oss

Du garanterer at du har nødvendige rettigheter til materiale du registrerer eller deler i våre digitale kanaler og at du gir oss, godkjenning til å bruke og publisere dette materialet. Du garanterer at du ikke har til hensikt å bedra eller gi misvisende informasjon, og at materialet du leverer ikke bryter disse bruksvilkårene.

5. Lenker til tredjepartsnettsider

Lenker til eller informasjon om tredjepartsnettsider er kun ment for din bekvemmelighet. Dersom du benytter disse lenkene, vil du forlate våre digitale kanaler. Slike lenker eller informasjon betyr ikke at DigiQuip bidrar, anbefaler eller sponser tredjeparts nettsider, eller informasjonen der. DigiQuip er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til slike nettsteder. DigiQuip er ikke ansvarlig eller forpliktet til slike nettsider eller innholdet på disse. Dersom du benytter lenkene til eksterne sider vil du forlate våre digitale kanaler og være underlagt bruksvilkårene og personvernet som er gjeldene på disse sidene.

6. Nedlasting av filer

DigiQuip kan ikke garantere eller stå innenfor at filene som er tilgjengelig for nedlasting via våre digitale kanaler er fri for virus eller annen skadelig datakode, filer eller programmer.

7. Ansvarsfraskrivelse/begrensning av ansvar

DigiQuip og våre samarbeidspartnere gir ingen garanti for våre digitale kanalers eller innholdets egnethet, pålitelighet, tilgjengelighet, tidsriktighet, sikkerhet eller nøyaktighet. All informasjon, programvare, produkter, tjenester og grafiske elementer tilbys «as is», uten noen form for garanti.

Så langt det lar seg gjøre innenfor gitt lovgivning skal DigiQuip ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader i noen form, som måtte oppstå ved eller i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, uansett om det er basert på en kontrakt, erstatning, forsømmelse, ansvar, og selv om DigiQuip har blitt informert om muligheten for skade.

8. Erstatning

Du forstår og godtar at du står personlig ansvarlig for egen oppførsel i våre digitale kanaler. Du samtykker til å erstatte, forsvare og holde DigiQuip, tilknyttede selskaper, partnere, lisensgivere, ansatte, agenter, og alle tredjeparts informasjonstjenester utenfor skade fra og mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til direkte, tilfeldige, følgeskader og indirekte skader) og realistiske advokatutgifter som et resultat av eller som skyldes bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke våre digitale kanaler eller innholdet, eller ethvert brudd på disse vilkårene.